Marzena Więcławek

INSTRUKTOR JOGI

Absolwentka kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalności Hatha Joga, ukończonego na AWF w Katowicach. Posiada uprawnienia państwowe do prowadzenia zajęć Hatha Joga dla dorosłych oraz zajęć z onkojogi dla osób przewlekle chorych.
Ukończyła kurs jogi dla dziec

i wg programu A. Lasoty oraz studia podyplomowe na kierunku „Psychosomatyczne praktyki jogi” na AWF we Wrocławiu.
Posiada wykształcenie pedagogiczne i ogromne doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi. Na co dzień prowadzi zajęcia z Hatha Jogi, Jogi Nidry, zdrowego kręgosłupa oraz jogi dla najmłodszych.

Szczególnie interesują ją zagadnienia praktyki relaksacji, koncentracji i medytacji.
Dla Marzeny „Joga jest ścieżką rozwoju osobistego oraz metodą dbania o swój dobrostan psychiczny i fizyczny”.

Partnerzy